Alla behöver en egen FIL!

Vi erbjuder en unik service till dig som är professionell idrottare eller blivande proffs. Endast skräddarsydda lösningar för just dig och din karriär.

Professionella Idrottare

Vi skapar en handlingsplan som blir hållbar tillsammans med din karriär. Handlingsplanen blir ett stöd före, under eller efter din aktiva karriär.

Företagsledare

Vi skapar en hållbar handlingsplan tillsammans med dig i din nuvarande situation. Det kan vara stöd i ledarskap, karriärväxling eller krissituationer.

Kompisar är bra att ha

Här är några av våra partners vi samarbetar med i olika sammanhang