FIL-metoden är ett verktyg innehållande ett brett urval av frågeställningar, beprövade övningar som anpassas individuellt till dina mål. FIL leder dig till hållbara resultat i din personliga utveckling.

FIL står för förändringar i livet. Vi arbetar med personlig utveckling och har 23 års erfarenhet från näringsliv, samarbeten med fackförbund, kommunala verksamheter. Vi har även personlig erfarenhet från den professionella idrottsvärlden från unga år till avslutad karriär.

I arbetet med människor gör vi alltid en handlingsplan med mål och delmål utefter individens tankar om framtiden. Vi arbetar personlig analys (DISC) som ett samtalsunderlag för genomgång av karriär, karriärväxling, mental träning, kost, sömn, samt stöd vid behov av utbildning.

Vid karriärväxling, eller eventuell start av egen verksamhet, hjälper vi er att bygga ert varumärke, skapa en grafisk profil, affärsplan och skapar förutsättningar för ett lyckat avstamp i näringslivet.

 

Vi tar helhetsansvaret för din framtid!

Börja din resa här!