Svaret från oss kommer innehålla:
Innehåller ett förslag på första möte, plats?
Förslag på en tidsplan
Förslag på en handlingsplan -verktyg
En kontaktperson